Kategorier
Artiklar

Jobba som lastbilschaufför

Att jobba som lastbilsförare är en livsstil. Åtminstone låter det så enligt många som är i yrket och har varit det under lång tid. Man bör gilla det man håller på med, för det blir långa sträckor och många timmar med enbart körning. Men vad gör man egentligen?

Olika typer av gods

Kort sagt arbetar en lastbilsförare med att köra olika typer av gods. Det kan till exempel handla om att köra en kyltransport från Stockholm till Norrland, eller kemikalier från Norrland till Stockholm. Det kan till exempel också handla om att frakta bränsle, timmer eller levande djur. För att sköta en kyltransport, frakta bränsle eller för att köra levande djur krävs att man har goda kunskaper och en stor ansvarskänsla. Det är ett mycket stort och tungt fordon som framför – om olyckan väl är framme kan det leda till mycket allvarliga konsekvenser.

Varierande grader av kundkontakt

Som nämnt i inledningen är arbetet som lastbilschaufför ofta ensamt. Det stämmer dock inte riktigt så väl i samtliga fall. En lastbilschaufför kanske kör livsmedel ned till Tyskland och kommer då, av förklarliga skäl, inte ha särskilt mycket kundkontakt. Den som däremot sköter exempelvis en kyltransport i Stockholm kör kanske korta sträckor och med täta av- och pålastningar. Med många av- och pålastningar (som ofta är fallet när man kör kyltransport) följer också täta kundkontakter.

De förare som fraktar gods på mycket långa avstånd brukar kallas för fjärrbilsförare. Arbetet sker ofta nattetid och godset i lastbilen hämtas och lämnas vid större lagercentraler och godsterminaler. Den som kör kyltransport kanske oftare kan delas in i kategorin distributionsförare, som innebär att man kör ut gods för lagercentraler och godsterminaler till butiker och kontor.

Hur blir man lastbilsförare?

Många som är lastbilsförare idag har fått sin utbildning på gymnasiet, genom Fordons- och transportprogrammet. Det är dock inte ovanligt att man utbildar sig som vuxen, och utbudet på kurser och utbildningar är normalt gott. Bäst urval har man kanske i större städer som Stockholm, men det bör inte vara några problem att hitta bra kurser även i mindre städer i landet.

Efter att man har genomgått den grundläggande utbildning behöver man genomföra ett prov. Därefter får man det som kallas för ett yrkeskompetensbevis. Det här beviset måste förnyas vart femte år hos en aktör som har tillstånd av Transportstyrelsen att göra detta. Alla förare inom EU, EES och Lichtenstein samt Norge skall ha ett sådant bevis. Det är man skyldig till att inneha om man ska arbeta inom yrket i vår del av världen.