Wellpapp är en vågig papp där man på båda sidor har limmat på papper. Man brukar använda wellpapp för att göra lådor, men det kan också användas för att skydda material med mera eftersom materialet fyller en stötdämpande funktion. En fördel med wellpapp är att det kan återvinnas helt och hållet. Wellpapp uppfanns i USA och ett material som används för transporter och exponering för till exempel möbler, vitvaror, bildelar, livsmedel och läkemedel.

Wellpapp är idag väldigt populärt och har många användningsområden.

Konstruktion och egenskaper hos wellpapp

Wellpapp tillverkas genom att tre eller flera skikt papper limmas ihop. Det mellersta skiktet är vågformat och de övriga två skikten är plana. Antalet vågskikt och planskikt kan variera. Wellpapp kombinerar styrka och styvhet med stötdämpning och flexibilitet. Det är unikt på det sättet att det finns inget annat förpackningsmaterial som ger så mycket styvhet i relation till materialinsatsen. Wellpapp kan lätt produktanpassas beroende på vilka papperskvaliteter som väljs. Wellpapp finns i alla möjliga former, storlekar och utseenden. Det brukar alltid gå att hitta någon variant som passar de behov som man har, oavsett situation och oavsett användningsområde.

Miljö
Wellpapp tillverkas av förnyelsebara råvaror. Papperet är gjort av barr- och lövmassa med adderar använd wellpapp som gått i retur. Limmet görs av majsstärkelse, vilket gör att det är helt vattenlösligt och dessutom giftfritt och kan återvinnas. Wellpapp är med andra ord ett väldigt bra alternativ om man ser det hela ur miljösynpunkt.

Wellpapp i handeln
Wellpapp finns i de flesta hobbybutiker och även i butiker med kontorsmaterial, papper, böcker och så vidare. Du hittar wellpapp så väl på nätet som i den fysiska handeln. Wellpapp tillverkas i stora kvantiteter och därför kan handeln hålla nere priset på varan.

Wellpapp

Användningsområden för wellpapp
Som sagt används wellpapp ofta för att göra lådor. Men eftersom materialet har en stötdämpande funktion kan du även använda det för lådinredning till exempel om du ska frakta en vara eller ett annat föremål. Om du till exempel har en e-handelsbutik och fraktar mycket varor som inte tål allt för mycket stötar så är det en god idé att använda wellpapp. Du fyller då utrymmet runt varan med wellpapp så att det skyddar varan från stötar. Det finns även andra material man kan använda för detta men wellpapp är ett bra alternativ eftersom det är billigt och miljövänligt och har en mycket bra stötdämpande funktion.